Vključi RCON

RCON (Remote CONsole) je protokol za oddaljen dostop, ki je vgrajen v vsak Minecraft strežnik. Omogoča oddaljeno povezavo s strežnikom in izvajanje ukazov na njem. Če Minecraft strežnik teče kot proces v ozadju, je to v bistvu edini način komuniciranja z njim.

Za uspešno vzpostavitev RCON povezave rabiš naslednje stvari:

  • Vključitev RCON protokola v konfiguraciji strežnika
  • RCON klijenta

Privzeto je RCON izključen. Vključiš ga v konfiguracijski datoteki server.properties (v korenski mapi Minecraft serverja) tako, da dodaš naslednje vrstice:

rcon.port=25575
rcon.password=AVeryStrongPassword
enable-rcon=true

Za povezavo potrebuješ posebnega klijenta, ki obvlada RCON protokol. Telnet ali SSH klijent (npr. PuTTY) ne bo deloval. Ljudje so napisali RCON klijenta posebej za Minecraft strežnik (obvlada še barvne kode v serverskih sporočilih Bukkit/Spigot serverja ) tako za Windows kot za Linux okolje. Imenuje se mcrcon in je na voljo na tej povezavi.